O_Residential

1. Arian Farmanieh Residential Complex

2Aram Residential Complex

3. Mr. Ahmadi Zade Residential Complex

4. Azadegan Residential Complex

5. Mr. Afshar Residential Complex

6. Abas Abad Residential Complex

7. Kish Residential Complex

8. Mr. Najmi Residential Complex